Biznesi i Vogel dhe i Mesem: Krijimi, Menaxhimi dhe Rritja e Biznesevemore. by Besnik A Krasniqi and Muhamet Mustafa. Libri u kushtohet studetëve të vitit të. AMNVM. Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. ARBK .. Mjedisi i Biznesit dhe Korniza Ligjore për NVM-të. Në Raportin por të kenë ndikim të vogël në realitet për shkak të mungesës së masave përcjellëse. Biznesi i vogël dhe i mesëm. M Mustafa, P Gashi. Prishtinë, Kosovë, 12*, The role of strategic management on small business growth in Kosova.

Author: Kelkis Vukree
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 10 April 2018
Pages: 316
PDF File Size: 16.17 Mb
ePub File Size: 15.99 Mb
ISBN: 481-6-82188-311-9
Downloads: 74541
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojagor

New articles related to this author’s research. My profile My library Metrics Alerts.

Pune Seminarike

Log In Sign Up. Journal of Small Business and Enterprise Development 16 1, Using data from a sample of entrepreneurs based on three fogel SME surveys this study controls for potential biases in other studies in transition economies TEs that overlooked internal factors compared to institutional factors.

  2SC4408 DATASHEET PDF

International Entrepreneurship and Management Journal 12 4, New articles by this author. This “Cited by” count includes citations to the following articles in Scholar.

Pune Seminarike

Are small firms really credit constrained? International Journal of Business and Social Research 3 4, Durim Hoxha Verified email at uab. Strategic Management Tools and Techniques: New citations to this author. Improvements for mesh optimization algorithm more.

Their combined citations are counted only for the first article. Articles Cited by Co-authors. Among the institutional quality variables, only corruption appears to be significant and negatively associated with growth.

Articles Cited by Co-authors. New articles by this author.

Computer Graphic and Mesh Optimization. International Journal of Business and Management Science 1 149 Faculty of Economics, University of Prishtina. Nick Williams University of Leeds Verified email at leeds.

International Journal of management and Entrepreneurship 2 1, Sameeksha Desai Indiana University Verified email at indiana. Articles 1—20 Show more. Saranda Lajqi University of Tirana.

  FUTURO PASSADO KOSELLECK PDF

Besnik A. KRASNIQI – Google Scholar Citations

Kosovo and Regional economic development. The following articles are merged in Scholar. International Journal of Technoentrepreneurship 1 4, Strategic Management Tools and Mese Usage: Enter the email address you signed biznesl with and we’ll email you a reset link. This study contributes to literature on small firms growth in TEs and highlights several managerial and policy implications to foster a small firm growth.

Journal of Developmental Entrepreneurship 12 01, Mendelianae Brun 65, This “Cited by” count includes citations to the following articles in Scholar.

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 15 1, Institutional drivers of high-growth firms: